Ryby pomáhají dětem s cukrovkou

Akvárium plné překrásných ryb a rostlin je středem zájmu v každé domácnosti a může se stát koníčkem doslova pro celou rodinu. Američtí vědci ale nedávno odhalili, že tito vodní tvorové mohou také pozitivně ovlivňovat zdraví dětí, které trpí cukrovkou.

Cukrovka typu 1, která se někdy označuje jako dětská cukrovka, je nejčastější metabolickou poruchou u dětí. Jen v Německu trpí touto cukrovkou asi 30 000 dětí ve věku do 19 let. Vlastní imunitní systém produkuje protilátky, které ničí buňky slinivky břišní tvořící inzulin. A protože na tento druh autoimunitní choroby neexistuje léčba, pacienti s cukrovkou typu 1 si musí celý život injekčně aplikovat inzulin, aby předešli vzniku potenciálně fatální hypoglykemii a zabránili zvýšené úrovni cukru v krvi.

Diagnóza, která změní život

Když je dítěti diagnostikován diabetes, změní se život celé rodiny: rodiče musejí dohlížet na stravu dítěte, měřit hladinu cukru v krvi a aplikovat injekce s inzulínem. Nemoc dítě doprovází doslova neustále – ať už je v mateřské školce, škole nebo odpoledne na dětském hřišti. Proto je tak důležité integrovat léčbu do celodenního režimu. Děti přirozeně nemají takové povědomí o tom, jak důležitá je u podobného typu onemocnění konzistentní léčba. 

Ryba jako domácí mazlíček pomáhající s léčbou nemocí

V souvislosti s výše uvedeným se američtí vědci zaměřili na to, jak může péče o domácího mazlíčka pomoci dětem lépe zvládat své onemocnění. A místo péče o kočky a psy, které si nemůže dovolit úplně každá rodina, se vědci rozhodli zkoumat, co se stane, když se budou děti starat o ryby. 

Vědci ze Southwestern Medical Center při University of Texas uskutečnili tuto studii s 28 dětmi a mladými lidmi ve věku mezi 10 a 17 roky. Dětem v první skupině dali bojovnici pestrou, akvárium a instrukce, jak se o rybku starat. Současně dětem navrhli, aby si akvárium umístily do svého pokoje. Kontrolní skupina dětí nedostala žádnou rybku, o kterou by se děti musely starat

© Tetra

Péče o rybu připomíná dětem, že si musí kontrolovat hladinu cukru v krvi

Dětem a rodičům, kteří měli ve své péči rybu, bylo doporučeno, aby péči o rybu spojili s pravidelnou kontrolou hladiny cukru v krvi. Konkrétně si děti měly měřit cukr v krvi při ranním a večerním krmení ryb. Dále se děti dozvěděly, že jednou týdně by měly vyměnit asi jednu čtvrtinu vody v akváriu. Poté měly za úkol projít si týdenní výsledky měření cukru v krvi se svými rodiči. Od dětí, které rybu do péče nedostaly, se očekávalo, že budou pokračovat s nemocí tak, jak byly doposud zvyklé.

Péče o rybu zlepšila dlouhodobou hladinu cukru v krvi

Německá asociace pro diabetiky (Deutsche Diabetes Gesellschaft – DDG) doporučuje dlouhodobou hodnotu hladiny krevního cukru (HbA1c) 7,5 mmol/mol. U dětí, které se staraly o bojovnici pestrou, se po třech měsících podařilo docílit úžasného zlepšení o 0,5 %, přičemž u dětí, které se o žádného mazlíčka nestaraly, došlo naopak ke zhoršení o 0,8 %.

„U dětí ve věku mezi 10 a 13 roky došlo ke zcela evidentnímu zlepšení hladiny krevního cukru,“ vysvětluje Dr. Gupta z UT Southwestern Medical Center. „Děti v tomto věku získávají větší nezávislost na svých rodičích a na rozdíl od starších jedinců se o domácího mazlíčka chtějí postarat skutečně samy.“

Díky cílenému spojení denního aktu krmení ryby s řízenou léčbou cukrovky si děti vytvořily jakousi rutinu. Krmení nebo čištění akvária jim připomnělo, že by si měly také zkontrolovat hladinu cukru v krvi. Ryba tak děti neučí pouhé péči o domácího mazlíčka, ale pomáhá jim lépe a zodpovědněji přistupovat k léčbě své nemoci.

Ryby, korýši a další živočichové pomáhají léčit nemoci

Pravidelná péče o rybu jako domácího mazlíčka může být způsobem, jak dát nabitému dennímu programu dítěte určitý řád. Sociální pracovnice Cornelia Dilly využívá ryby a jiné vodní živočichy k cílené péči o děti. Klikněte zde pro další informace o tom, jak se děti učí zvládat složité situace v každodenním životě za pomoci obyvatel akvária. 

LBLAUTHOR: TetraGmbh
LBLCREATEDAT: 05.07.2017
LBLSOURCES: www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de, http://www.utsouthwestern.edu/newsroom/news-releases/year-2015/june/pet-care-diabetes.html