Nejběžnější nemoci akvarijních ryb

Nemoc bílých skvrn

Příznaky: Vaše ryby mají na kůži a ploutvích bílé tečky velikosti špendlíkové hlavičky. Mezi další projevy patří vrásčitá pokožka, zježené šupiny a trhavé pohyby. Ryby těžko dýchají a otírají se o různé objekty v akváriu. Plíseň v podobě bílých skvrn se objevuje až v průběhu infekce. Plísňová onemocnění je třeba brát v úvahu již při počátečních nespecifických projevech a začít co nejrychleji s léčbou.

Příčina: Tuto chorobu mají na svědomí jednobuněční kožní paraziti Ichthyophthirius, kteří se do akvária nejčastěji dostanou s novými rybami. Napadají prakticky všechny ryby v akváriu. Šíření tohoto infekčního onemocnění je často velmi rychlé. 

Postup léčby: Neprodleně proveďte částečnou výměnu vody a zakupte si od specializovaného prodejce chovatelských potřeb vhodné medikamenty pro léčbu infekce. Dodržte prosím přesně pokyny k použití uvedené v příbalovém letáku koupeného medikamentu. Ve většině případů je nutné léčebný cyklus několikrát opakovat.

Paraziti napadající sliznici a žábry

Příznaky: Někdy mohou být akvarijní ryby napadeny těmito parazity, aniž byste si všimli čehokoli podezřelého. Důvodem je skutečnost, že menší infekce bývají často asymptomatické, tedy bez vnějších projevů. Potenciální patogeny jsou v takových případech rozpoznatelné pouze mikroskopicky. Příznaky mohou být různé a často bohužel velmi nespecifické. Patří mezi ně povlak na kůži či ploutvích, časté otírání se ryb o objekty umístěné v akváriu a těžké nepřirozené dýchání.

Příčina: Mezi nejznámější parazity napadající sliznici a žábry akvarijních ryb patří prvoci  CostiaTrichodinaChilodonella, ale také Ichthyophthirius a Oodinium (poslední dva jsou podrobněji popsáni níže). Mnohobuněční parazité zahrnují různé kožní a žaberní červy (žabrohlísty), například rodu Gyrodactylus či Dactylogyrus

Postup léčby: Vhodné medikamenty najdete v obchodě s chovatelskými potřebami. Nezapomeňte také, že při kvalitní péči je imunitní systém ryb dostatečně silný. S většinou parazitů si tak zvládnou poradit samy. 

Plísně způsobující rozpad ploutví

Příznaky: Na ploutvích napadených ryb se objevují bělavá místa, ploutve se třepí a rozpadají. U mnoha ryb najdeme také otevřené vředy a ranky, nejčastěji v dolní části ploutví. Ryby mají zastřené oči. V případě plísní napadajících tlamu ryb najdeme v okolí tlamy bělavé vatovité chomáčky či povlaky se zřejmým rozpadem tkáně.

Příčina: Tyto infekce jsou způsobeny bakteriemi. Často mohou být ale signálem toho, že v akváriu není v pořádku něco jiného, protože napadají hlavně ryby s oslabeným imunitním systémem, ryby bojující s parazity nebo obecně ryby, kterým se nedostává kvalitní péče.

Postup léčby: Vedle použití vhodných medikamentů je nutné zlepšit prostředí, ve kterém ryby žijí, zmírnit jejich stres a zlepšit kondici ryb. Mezi doporučená opatření patří částečná výměna vody v akváriu, čištění substrátu a obecně zlepšení kvality vody. Ryby potřebují v takovém případě dietu, která zlepší jejich kondici. Důležité je také pravidelně kontrolovat zarybnění akvária (v akváriu musí být přiměřené množství vzájemně se snášejících ryb). Specializovaní prodejci chovatelských potřeb vám nabídnout vhodné medikamenty, které je třeba používat dle pokynů uvedených v příbalovém letáku. Nikdy nepoužívejte antibiotika, pokud vám nebyla předepsána veterinářem. 

Plísňové infekce

Příznaky: Vatovité chomáčky na kůži a ploutvích ryb. Tyto plísně se obvykle vyskytují v okolí vřídků nebo zanícených ranek.

Příčina: Plísňové infekce způsobují plísňové zárodky, např. rodu Saprolegnia, které se přirozeně vyskytují v akvarijní vodě. Nejčastěji napadají ryby s oslabeným imunitním systémem nebo zraněné ryby s poškozenou sliznicí.

Postup léčby: Plísňové infekce se léčí vhodnými medikamenty od specializovaného prodejce chovatelských potřeb. Nezapomínejte ale na to, že zaplísnění ryb je často druhotným onemocněním, které signalizuje jiné problémy v akváriu.  Je tedy vždy nutné najít a odstranit hlavní příčinu. V každém případě budete muset zlepšit podmínky v akváriu, např. kvalitu vody. Vaše ryby mohou mít také parazity nebo bakteriální infekci. 
Dále zkontrolujte zarybnění vašeho akvária: ověřte si, že vybrané druhy spolu opravdu dobře vycházejí a sledujte, jak ryby zareagují na opatření, kterými budete chtít zlepšit jejich kondici (např. změna krmiva apod.). Současně musíte najít hlavní příčinu problému. Jsou parametry vody optimální? Je zvolená teplota vody skutečně vhodná pro daný druh ryb? Není postižená ryba zraněná?

Rybí tuberkulóza

Příznaky: Ryby mají propadlá nebo naopak nafouklá břicha. Můžeme u nich pozorovat také vyboulení očí a často dochází ke zkrácení či rozpadu jejich ploutví. Jsou bledé nebo mají naopak zarudlou kůži. V mnoha případech mají také zježené šupiny, které mohou dokonce odpadávat. Ryby jsou často netečné a straní se ostatních. Pamatujte: v raných fázích této choroby se ryby mohou zdát zcela zdravé, neboť patogeny se nejprve šíří v jejich vnitřních orgánech.

Příčina: Rybí tuberkulóza je způsobena bakteriemi rodu Mycobacterium. Tyto bakterie se přirozeně vyskytují v akváriu a napadají nejčastěji ryby s oslabeným imunitním systémem, vystresované nebo starší ryby. Rybí tuberkulóza může postupovat pomalu nebo naopak velmi rychle. Může být také skryta. V každém případě se ale jedná o infekční onemocnění.

Postup léčby: Mají-li postižené ryby dobré podmínky a kvalitní péči, obvykle se nenakazí. Rybí tuberkulózu nelze léčit medikamentózně, ale vždy můžete zastavit její progres. Důležitým krokem je zlepšení podmínek v akváriu. Dejte rybám takové parametry vody, které potřebují. Provádějte pravidelné částečné výměny vody v akváriu a krmte ryby těmi nejkvalitnějšími krmivy. Pravidelně kontrolujte zarybnění akvária. Je třeba poznamenat, že v extrémně ojedinělých případech se mohou tyto bakterie dostat otevřenými ranami do lidského organismu a způsobit lokální změny pokožky, které lze samozřejmě léčit. Máte-li na rukách nějakou ranku, z hygienických důvodů používejte při práci s akváriem vhodné ochranné rukavice. 

Děrová nemoc

Příznaky: U ryb pozorujeme prohlubující se důlky, především na hlavě. Často si také můžeme povlaku tvořeného malými vřídky. Ryby vypadají, jako by byly ohlodané. 

Příčina: Přesná příčina této choroby není zcela jasná, ale alespoň částečná odpovědnost je přisuzována skupině jednobuněčných střevních parazitů, např. bakteriím Hexamita. Další možnou příčinou je nedostatek vhodných minerálů a živin. Svou roli při rozvoji této choroby mohou sehrát také špatné parametry vody a nevhodné krmivo. 

Postup léčby: Postiženým rybám by mělo být podáváno krmivo, které je bohaté na živiny (pouze nejkvalitnější značkové krmivo). Snažte se nabídnout těmto rybám klidné prostředí a co nejlepší parametry vody. Například u cichlid může tuto chorobu vyvolat sociální stres způsobený nevhodným zarybněním akvária. Jednobuněčné parazity účinně zlikvidujete pomocí vhodných medikamentů, které vám ochotně doporučí váš specializovaný prodejce chovatelských potřeb. 

Sametová nemoc (oodinióza)

Příznaky: Ryby postižené touto nemocí vypadají doslova jako pocukrované. Tento šedožlutý povlak se nejprve objevuje na ploutvích a žábrách. Poté se rozšiřuje po celém těle. Ryby těžce dýchají, ve větší míře se u nich objevuje hlenový sekret. Často se také otírají o různé objekty v akváriu, odmítají krmení. Můžeme u nich pozorovat stažení ploutví.

Příčina: Tato choroba je způsobena obrněnkami z rodu Oodiniumgenus (nyní označovaného jako Piscinoodinium). Tyto obrněnky se do akvária nejčastěji dostanou s novými rybami.

Postup léčby: Specializovaní prodejci chovatelských potřeb vám jistě nabídnou vhodné medikamenty, které musíte používat dle pokynů uvedených v příbalovém letáku. Dodržet je nutné především dobu léčby.

Otrava amoniakem a dusitany

Příznaky: Ryby obtížně dýchají a často lapají po vzduchu u hladiny akvária. Mohou se také zdát apatické nebo naopak plavat velmi rychle a trhavě. Ryby jsou bledé a působí nervózně.  

Příčina: Tyto projevy ryb nemusí být vždy způsobeny patogeny nebo parazity. Někdy mohou být signálem otravy, ať už nadměrným množstvím amoniaku či dusitanů ve vodě akvária.

Postup léčby: Základním pravidlem je zlepšení životních podmínek ryb v akváriu: Není zarybnění akvária příliš husté? Bylo akvárium z biologického hlediska správně založeno? Nejsou ryby překrmované? Nejsou někde v akváriu skryté uhynulé ryby? Nebyly nedávno rybám podávány nějaké medikamenty, které mohly poškodit biologickou funkci filtru? 
Zkontrolujte hodnoty amoniaku (čpavku) a dusitanů v akváriu. Budou-li příliš vysoké, proveďte ihned částečnou výměnu vody v akváriu. Vysoké hodnoty amoniaku a dusitanů jsou vždy signálem, že biologická filtrace je narušená nebo nedostatečná. Nezapomínejte, že filtr musíte čistit vždy tak, abyste nepoškodili důležité bakterie na jeho povrchu. Ty zajistí optimální biologickou filtraci. Doporučuje se použít vhodný přípravek pro úpravu vody v akváriu (jak v této fázi, tak i při zakládání nového akvária).